top of page

מדיניות פרטיות אתר

אני, סיגל קפלן, מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על מידע אישי אשר נמסר לי במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלי.

אני מתחייבת לא לעשות שימוש לא הולם בפרטים אלה, ובשום אופןלא אעעביר פרטים אלה לצד שלישי.

השימוש בפרטים אלה הוא ליצירת קשר בהתאם לפנייתך אלי למטרות ייעוץ, רישום לסדנא או פעילות אחרת המפורסמת על ידי מעת לעת.

כמו כן, במסגרת פנייתך זו הנך מאשר.ת פנייה שלי באמצעים שונים על מנת לשווק מוצרים עתידיים במסגרת פעילותי.

bottom of page