top of page

החזון שלנו

להכשיר אנשי מקצוע וחינוך הבאים במגע יומיומי עם ילדים אלו לזהות שינויים ולספק להם ידע וכלים יישומיים לתמיכה.

 

 

לספק לילדים מקום תומך, מכיל ומקצועי שבו הם יכולים לבטא את רגשותיהם בחופשיות על הפרידה או הגירושין של הוריהם ולהבין טוב יותר את השינויים במשפחותיהם.

 

 

להעניק ליווי וכלים להורים אשר בעזרתם יוכלו לעבוד ביחד או לחוד כדי לגדל ילדים בריאים ולספק להם את ה"מקום הבטוח".

bottom of page