top of page

הסדנאות וההרצאות שלנו

במסגרת הפרויקט אנו מעבירים סדנאות והרצאות בנושאים המעסיקים את המשפחות והילדים בתהליך הגירושין. 

 

הורים

סדנא להורים בהליכי גירושין
 

סדנה להורים שנועדו לתת כתובת להפניית בעיות כדי לסייע בהפחתת ההשפעות השליליות  של פרידה וגירושין  על הילדים. בסדנה הזאת לומדים את ההשפעות והתגובות של ילדים לפרידה וגירושין, מה הצרכים שלהם, איך לדבר  ילדים על  השינויים המתרחשים, קבלת החלטות על הסדרי הורות, התמודדות עם סכסוך מבלי לערב ילדים, לעזור לילדים להסתגל לשוני בין משקי הבית, השאיפה שלנו ששני ההורים יגיעו בו זמנית לסדנה אבל אם זה בלתי אפשרי נשבץ כל אחד מהם בתאריכים שונים.​

סדנא בת ארבע שעות

אבות

סדנא פרידה, גירושין, ואבות
 

קבוצת תמיכה לגברים הנערכת פעם בחודש בכל יום שלישי הראשון בכל חודש. המפגש מאפשר הזדמנות לדון בסוגיות של הבחירה שלך,  התמודדות עם אובדן הזוגיות נקודמת, התמודדות עם השלבים של הסדרי גירושין וההורות משותפת.  

 

מורים ואנשי חינוך

סדנא למורים ואנשי חינוך בבתי הספר
 

לגירושין יש השלכות מהותיות על תפקודם של ילדים במסגרות החינוך. דווקא שם הם מביעים את תגובותיהם לשינויים מאחר והמקום נתפס כיציב בחייהם ושאינו צד בויכוח ההורי. העצמת המורה כגורם משפיע, סמכותי ובטוח בעיני הילד, מרגיע את חששותיו ומסייע לו להתפנות לתפקוד לימודי וחברתי טוב יותר.

סדנא בת שעה וחצי.

ילדים

סדנא לילדים להתמודדות עם תהליכי הגירושין
 

קבוצות הילדים נפגשות פעם בשבוע בחלוקה מותאמת גיל- כל מפגש בן שעה וחצי. כשהילדים בקבוצה הבוגרת ביותר מוזמנים לחנוך ילדים מהקבוצה הצעירה. פעילות זו מוכרת להם בפרוייקט 'מחויבות אישית'.

 

הרצאות

אנשי מקצועי והורים

הרצאה - מעבר בין שני בתים
 

המשגה מחודשת של המעבר ממשפחה גרעינית אחת לשתי משפחות, התגובה הרגשית וההסתגלות של ילדים למעברים השונים. זיהוי והתמודדות  עם הסיטואציות הנובעות ממעברים אלו וחשיבות הקשר עם שני ההורים.

 

הורים, סבים וסבתות

הרצאה - סבים וסבתות במשפחות גרושות ומשולבות

סבים וסבתות יכולים להיות מאד יעילים כמקור איזון לילדים ובכלל. איך לשמור על הילדים ו לקחת חלק בסכסוך ההורי. איך להיות מקור גישור ולשאוף להפחית את הכעסים.

 

אנשי מקצוע

והורים

הרצאה - גירושין וילדים עם הפרעות קשב
 

מה קורה לילדים עם הפרעות קשב כשהמשפחה משתנה, מה הצרכים שלהם ואיך אפשר לעזור להם?

אנשי מקצוע

והורים

הרצאה - טובת הילד בגירושין
 

מטרת ההרצאה היא להראות כיצד גישת צוות בין אנשי מקצוע מתחום הבריאות המשפטיים, הפיננסיים, והנפשיים היא טובה יותר ויכולה לסייע  לילדים והורים בתהליך הגירושים. לחקור את התהליך השיתופי של שיתוף מידע, ניהול פגישות קבוצתיות יעילים, ובניית דרכים להתגבר על מבוי סתום.

הורים

הרצאה - גירושין במשפחות חד מיניות
 

להורים ואנשי מקצוע. היום עם המשפחות החדשות נוצרות סיטואציות הזויות בהן לילד יש שלושה הורים מגדלים משמעותיים בחייו. איך מייצרים חלוקת זמנים? מהי טובת הילד במקרה הזה.

bottom of page